α-D-Glucosyl Acarbose 1,1-α,α-Glycoside IMpurity


Chemical Name: α-D-Glucosyl Acarbose 1,1-α,α-Glycoside IMpurity
CAS Number: 1013621-73-2
Product Number: AG008WR5(AGN-008WLL)
Synonyms:
MDL No:
Molecular Formula:
Molecular Weight:

Identification/Properties


Specification


Certificate of Analysis (COA)


Material Safety Data Sheet (MSDS)


NMR Spectrum


Other Analytical Data


Request for Quotation


Customer Feedback