α-D-Glucosyl Acarbose D-Fructose IMpurity


Chemical Name: α-D-Glucosyl Acarbose D-Fructose IMpurity
CAS Number: 1220983-28-7
Product Number: AG009FD9(AGN-009F7P)
Synonyms:
MDL No:
Molecular Formula:
Molecular Weight:

Identification/Properties


Specification


Certificate of Analysis (COA)


Material Safety Data Sheet (MSDS)


NMR Spectrum


Other Analytical Data


Request for Quotation


Customer Feedback