α-D-Glucosyl Acarbose IMpurity


Chemical Name: α-D-Glucosyl Acarbose IMpurity
CAS Number: 83116-09-0
Product Number: AG00G4WI(AGN-00G4QY)
Synonyms:
MDL No:
Molecular Formula:
Molecular Weight:

Identification/Properties


Specification


Certificate of Analysis (COA)


Material Safety Data Sheet (MSDS)


NMR Spectrum


Other Analytical Data


Request for Quotation


Customer Feedback